Wednesday, September 29, 2010

HALAMANG GAMOT

ABOCADO:( para sa rayuma at neuralgia)
PAMAMARAAN, DIKDIKIN HANGGANG MAGING PULBOS ANG BUTO O BALAT NG
PUNO NG ABOCADO, IHALO SA LANGIS NG NIYOG AT GAWING PANGHILOT SA MASASAKIT NA BAHAGI NG KATAWAN, ANG DAHON NG ABOCADO AY GINAGAWA RING TSA.
SAMPAGITA: (sa lagnat at ubo)
UMINOM NG PINAGLAGAAN NG MGA BULAKLAK O DAHON, SA MALALAKING SUGAT NA HINDI MAGHILOM, DIKDIKIN ANG MGA BULAKLAK O DAHON AT ITAPAL SA SUGAT.
MAYANA:(sa pasa)
DIKDIKIN ANG DAHON AT ITAPAL SA PASA, SA SAKIT NG ULO DIKDIKIN ANG MGA DAHON AT ITAPAL SA MGA SENTIDO AT SA BATOK.
TAKIP KUHOL, TAKIP SUSO, SA VISAYA, HAHANGHALO, YAHONG-YAHONG, SA SUBANON,PANGGAGA:( gamot sa makakati at halas sa katawan)
DIKDIKIN ANG MGA DAHON AT PATAKAN NG LANGIS NG NIYOG AT ITAPAL SA NANGANGATING BAHAGI NG BALAT O HALAS.

No comments:

Post a Comment