Monday, May 20, 2013

PAMPASWERTE SA NEGOSYO


Sa lugar ng negosyo ay magdasal ng:

 

1- Ama Namin

1- Aba Ginoong Maria

1- Sumasampalataya

 

 

isunod ang oraciong ito ng 3 beses:

 

ADONAI, JAHAVEH, AHA, JISZRAOEL, JEHUDA

 

 

Isunod ang oraciong ito:

 

MAPAGPALANG DIYOS, YAHWEH EL JIREH,

 

NAWA ANG AMING NEGOSYO

AY MAGKAROON NG

MATAGUMPAY NA KALAKARAN.

 

MANGYARI NAWA ITO SA TULONG MO.

AMEN

 

No comments:

Post a Comment